2018 m. vasario mėn. „Timebase“, UAB pasirašė sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto „Inovatyvi žmogiškųjų išteklių valdymo sistema“ įgyvendinimo.

 

Projekto metu atliekamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos, kurių tikslas –sukurti unikalią bendradarbiavimo platformą, išnaudojant sistemos funkcionalumą kaip efektyvų žmogiškųjų išteklių valdymo įrankį. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų metu gauti rezultatai bus panaudojami sukurti unikalią bendradarbiavimo platformą, išnaudojant sistemos funkcionalumą kaip efektyvų žmogiškųjų išteklių valdymo įrankį.

 

Projekto metu kuriamas produktas - inovatyvi žmogiškųjų išteklių valdymo sistema, kurią sudarys 2 pagrindiniai nauji funkcionalumai, kuriami egzistuojančios „Timebase” platformos pagrindu:

 

● Supercluster bendradarbiavimo platforma;

● Automatizuota darbo laiko valdymo sistema.

 

„Timebase“, UAB įgyvendins projektą, optimaliai išnaudodama laiką ir resursus, maksimaliai pasiekdama paraiškoje užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

 

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“.

 

Projekto pavadinimas – „Inovatyvi žmogiškųjų išteklių valdymo sistema“.

 

Projekto vykdytojas – Timebase, UAB

 

Bendra projekto vertė – 607.477,53 Eur.

 

Projektui skirtas finansavimas – 297812,84 Eur.

 

Projekto vykdymo pradžia – 2019-02-19.

 

Projekto vykdymo pabaiga – 2021-02-18.

 

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo.